𝐊𝐲𝐩𝐫𝐞𝐨𝐬 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞

Ένα ελληνικό και κυπριακό community στο οποίο μπορείς να μιλήσεις με άτομα μέσω chat αλλά και κλήση άμα δεν είσαι ντροπαλός! Περισσότερες πληροφορίες για τον server μπορείς να μπεις και να τον ανακαλήψεις ❤️

Use your Coins to boost this server!

  • By using your Coins, you can help this server become even more popular.
  • Boosted servers show up more frequently, and the more Coins used for boosting, the higher position the listing will receive.
  • Simply click any of the options below, and the server listing will instantly become boosted with the selected amount - You don't even have to own the listing!
  • Boosts with Coins lasts for 30 days, and can be stacked.


These are all of our emotes!